Vervolgvragen

Q1. Hoe Financieel Fit Zijn 50Plussers?

Hier volgt op 1 maart het antwoord op:

Q2. Wie is Financieel Fitter, de Man of de Vrouw? ]